Nasz adres

KURS CAŁOROCZNY:
Centrum
Biblioteczno-Informacyjne przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)

KURS ĆWICZENIOWY:
Centrum Dydaktyczne
ul. Trojdena 2a
(róg Żwirki i Wigury 61)

» Mapa lokalizacji kursu

Zapisy na kurs

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
całoroczny 2017/2018
» WEJDŹ

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
ćwiczeniowy 2018
» WEJDŹ

Nasi nauczyciele

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doświadczonych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem młodzieży do egza­mi­nów wstępnych.

» WIĘCEJ

 

Centrum Dydaktyczne WUM

LINKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny Biuro Rekrutacji i Orga­ni­zacji Kształcenia WUM Centralna Komisja Egzaminacyjna
Czerwiec 2018
PWŚCPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

REGULAMIN KURSU

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY NA KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM

 

Podstawowe Zasady Organizacyjne

 1. Organizatorem kursu jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 2. Kurs przygotowawczy prowadzony jest z 4 przedmiotów:
  • — biologii
  • — chemii
  • — fizyki
  • — matematyki.
 3. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 4. Celem kursu jest powtórzenie i usystematyzowanie materiału wymaganego do egzaminu maturalnego.
 5. Program kursu został oparty na standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.04.2013 r.).
 6. Zajęcia odbywają się w soboty (dla kursu całorocznego) i w niedziele (dla kursu ćwiczeniowego) w budynkach na terenie Kampusu Banacha.
 7. Harmonogram zajęć z poszczególnych przedmiotów zostanie ogłoszony na stronie internetowej kursu.
 8. Zajęcia odwołane z przyczyn losowych są odpracowywane w innym terminie, o czym Uczestnicy są informowani, z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia na kurs, wniesienie pełnej opłaty, a także dostarczenie karty zgłoszenia i potwier­dzenia wpłaty do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo nieuruchomienia grupy zajęciowej w przypadku, gdy na kurs nie zapisze się odpowiednia liczba uczestników.

 

Opłaty i faktury

 1. Opłaty za kurs dokonuje się przelewem na konto Organizatora:

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61
  Nr rachunku 68 1160 2202 0000 0003 0813 7734
  z dopiskiem: kurs przygotowawczy
 2. Opłata za kurs dokonywana jest jednorazowo.
 3. Na prośbę Uczestnika, skierowaną drogą mailową do Organizatora
  (kursprzygotowawczy@wum.edu.pl) może zostać wystawiona faktura.

 

Prawa Uczestnika kursu

 1. Uczestnik otrzymuje wszelkie przygotowane dla danego kursu materiały pomocnicze.
 2. Uczestnik za zgodą Organizatora może dokonać zmiany grupy.
 3. Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi wszelkie propozycje dot. sposobu organizacji, programu i metodyki zajęć.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

Obowiązki Uczestnika kursu

 1. Zaznajomienie się z treścią i przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zachowania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.
 3. Przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie Kampusu Banacha (wraz z budynkami, w których odbywają się zajęcia).
 4. Przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie budynków, w których odbywają się zajęcia.
 5. Posiadania i okazywania pracownikom Organizatora identyfikatora uprawniającego do uczestnictwa w zajęciach.

 

Rezygnacja z kursu

 1. Uczestnik może zrezygnować z kursu przed rozpoczęciem zajęć, otrzymując zwrot pełnej, wpłaconej kwoty.
 2. Uczestnik może otrzymać zgodę Organizatora na rezygnację z kursu w dowolnym czasie jego trwania w przypadku ważnych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych, wiarygodnie udokumentowanych np. przewlekłej choroby, otrzymując zwrot wpłaconej opłaty pomniejszonej o wartość odbytych zajęć (nie dotyczy kursu ćwiczeniowego).
 3. Wniesiona opłata zwracana jest w całości, bądź pomniejszona o wartość odbytych zajęć, przelewem bankowym na wskazane pisemnie konto.
 4. Uczestnik dokonuje rezygnacji w formie pisemnej i składa ją do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia.

 

Ochrona danych osobowych

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Kursu jedynie w zakresie nie­zbędnym do prowadzenia kursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami).

 

 

Warszawa, lipiec 2017 r.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 25.07.2017